ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ Անհատ

7 ամիս առաջ   Մշակույթ և Հոբբի   Մալաթիա Սեբաստիա   176 դիտում

2,000 ֏

  • img
Գինը: 2,000 ֏

Մերարվեստիկենտրոնըիրդռներնէբացումյուրաքանչյուրիդիմացովցանկանումէդառնալյուրահատուկարվեստինկարչությանմիմասըեւմիանալմերջերմմիջավայրին

Գործումենխմբային( 3-4 անձ)եւանհատականպարապմունքներ

Ցուցաբերվումէանհատականվերաբերմունքեւխնամքյուրաքանչյուրուսանողիհանդեպ:

Մենքապահովումենքանհրաժեշտնյութերով,իսկաշխատանքներըվերջումտրամադրվումենձեզ

Դասերիօրերնուժամերըհամապատասխանեցվումենուսուցչուհուհետ(շաբաթվամեջ 2-3 այց, դեւողությունը 1 ժամ)

շաբաթական 2 այցիդեպքումամսավճարը-16.000 դրամ(8 հանդիպում)

շաբաթական 3 այցիդեպքումամսավճարը24.000 դրամ (12 հանդիպում)

օրավարձը 2000 դրամ

առաջինփորձնականժամըանվճար

Սիրովսպասումենքբոլորին

ՀասցեՐաֆֆու 43

Հեռախոսահամար