Ուսուցչի թափուր տեղի միցույթ Կազմակերպություն

5 ամիս առաջ   Աշխատանք   Ալավերդի   225 դիտում

133,860 ֏

  • img
Աշխատավարձ: 133,860 ֏

Մրցույթ ՀՀ Լոռու մարզի «Շնողի Հովիկ Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ
դպրոց» ՊՈԱԿ-ի Անգլերեն (10 դասաժամ), ՆԶՊ (5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր
տեղի համար
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման և հարցազրույցի:
Թեստավորման փուլն անցկացվում է ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի:
Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր
մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել`
- դիմում (ձև 1),
- 1 լուսանկար 3x4 չափի,
- բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
- անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին
համապատասխան
աշխատանքային
ստաժի
վերաբերյալ
տեղեկանք
աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
- ինքնակենսագրություն (ձև 5),
- այլ պետությունների քաղաքացիները ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը
հավաստող փաստաթուղթ,
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները նաև զինվորական գրքույկ,
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող
փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի
բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները
վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ
առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման
ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ սեպտեմբերի 4-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը
ներառյալ, ամեն օր ժամը 9:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ
աշխատանքային այլ օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թ. սեպտեմբերի 18-ին` ժամը 12:00-ին, ՀՀ
Լոռու մարզի Շնողի ՀՄելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, հասցե Լոռու
մարզ գ. Շնող, փողոց 1, շենք 6:
Տեղեկությունների
համար
զանգահարել
,
հեռախոսահամարներով:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Ոչ լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ Փորձը պարտադիր չէ