Իսպաներն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

1 շաբաթ առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   11 դիտում

Հրավիրում ենք ձեզ իսպաներեն լեզվի դասընթացների:
Դասընթացներըանցենկացվումբարձրակարգմասնագետներիկողմից:
Շաբաթական 3 անգամ 1,5 ժամտևողությամբ:
Խմբակայինևանհատական:
Դասընթացները նախատեսված են բոլորի համար անկախ լեզվի իմացության մակարդակից:
Դասընթացները բացատրվում են հասանելի յուրաքանչյուրի համար:
Սիրով սպասում ենք: