Turqeren lezvi parapmunqner /Թուրքերեն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

10 ամիս առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   63 դիտում

Եթե ցանկանում եք սովորել թուրքերեն որակյալ, ապա դիմեք մեզ:
Մեր թուրքագետ մասնագետ կօգնի ձեզ տիրապետել լեզվին շատ արագ և շատ արդյունավետ մեթոդով:
Դասընթացները կարող ենք կազմակերպել շավաթական 2-3 անգամ, նաև ամեն օր:
Գները բավականին մատչելի են
Զանգահարեք սիրով սպասում ենք