Turqeren lezvi parapmunqner /Թուրքերեն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

1 շաբաթ առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   11 դիտում

Եթե ցանկանում եք սովորել թուրքերեն որակյալ, ապա դիմեք մեզ:
Մեր թուրքագետ մասնագետ կօգնի ձեզ տիրապետել լեզվին շատ արագ և շատ արդյունավետ մեթոդով:
Դասընթացները կարող ենք կազմակերպել շավաթական 2-3 անգամ, նաև ամեն օր:
Գները բավականին մատչելի են
Զանգահարեք սիրով սպասում ենք