ՄԵԿՆԱՐԿՈՒ Մ Է #ԲԱՆԿԱՅԻՆ #ԳՈՐԾԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ... Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   397 դիտում

ՄԵԿՆԱՐԿՈՒ Մ Է
#ԲԱՆԿԱՅԻՆ #ԳՈՐԾԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ...
Ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները`
ՀՀ և միջազգային բանկային համակարգ
Բանկային գործի հիմունքներ (բանկի կառուցվածք, ԿԲ-ի էությունն ու գործառույթները, բանկերի լիցենզավորման ընթացակարգ , բանկի ակտիվային և պասիվային գործառույթներ, կապիտալ)
Հ Բանկային գործառույթներում կիրառվող կապիտալ
Բանկերի վարկային և ավանդային գործառույթներ (վարկերի տրամադրման ընթացակարգ, վարկունակության գնահատման մեթոդներ, վարկերի դասակարգման չափանիշներ, գրավի էությունը, տեսակները, ավանդի էությունը, երաշխավորված ավանդ)
Բանկային ռիսկերի էությորնը, ռիսկերի տեսակների վերլուծություն, դասակարգում, գնահատման և կառավարման մեթոդները, ռեյտինգավորում
Բանկի նորմատիվներ և օրենքներ
Մոդուլներ և հաշվարկներ (%-ի էությունը, հաշվարկի ձևը)
Բանկային հաշվապահություն, լիզինգ, ֆակտորինգ ,
Քաղաքացիական օրենսգիրք
Բանկերի միջոցների գոյացման աղբյուրները, ակտիվների կառուցվածքը ու որակը, իրացվելիությունը ու վճարունակությունը
Բանկերի շահույթը, գործունեության կարգավորումն ու վերահսկումը
Ձևավորում ենք և անհատական, և խմբային պարապունքներ:
Դասերը շաբաթական 3 անգամ են 90 րոպե տևողությամբ:
Տևողությունը 2 ամիս:
️
️
,
#Education #Center #ուսումնական #կենտրոն, #ԲԱՆԿԱՅԻՆ #ԳՈՐԾ, #ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Возможно, это изображение (текст)
Комментарии: 1
Нравится
Комментировать
Поделиться