Լոգոպեդիան գործնականում և տեսականում թրեյնինգ Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   1.1K դիտում

25,000 ֏

  • lvogvopedian-gvortsnakanvoum-ev-tesakanvoum-threyning-big-0
Գինը: 25,000 ֏

Թրեյնինգի նպատակն է օգնել սկսնակ կամ երկար ժամանակ մասնագիտությունը չուսումնասիրած անձանց` զարգացնել և հարստացնել մասնագիտական հմտությունները, ծանոթացնել ժամանակակից խաղերին, վարժություներին նպաստել դրանց գործնականում կիրառելու կարողության զարգացմանը:
Թրեյնինգը բաղկացած է թե տեսական, թե գործնական մասերից: Թրեյնինգի ընթացքում ` դասախոսություն, դեպքերի քննարկում, վերլուծում, լուծման տարբերակների քննարկում, մեթոդական գրականության տրամադրում, խաղերի պատրաստում:
ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍ.
Լոգոպեդիան որպես մասնագիտություն, հիմանական նպատակը, խնդիրները, կապն այլ մասնագիտություների հետ:
Լոգոպեդիայում կիրառվող հիմնական տերմինները, հապավումները:
Լոգոպեդիայի սկզբունքները և մեթոդները:
Խոսքի խանգարումների առաջացման պատճառները:
Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպումը:
Խոսքի խանգարումների կլինիկամանկավարժական դասակարգում:
Խոսքի խանգարումների հոգեբանամանկավարժական դասակարգում:
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԱՍ.
Լոգոպեդի մոտ առաջին այց, խորհրդատվություն ծնողների հետ:
Լոգոպեդական հետազոտում:
Լոգոպեդական փաստաթղթեր` մասնավորապես խոսքային քարտի հետ աշխատելու հմտություն:
Խաղեր և վարժությունների ճիշտ ըտրելու կարողություն:
Ըստ տվյալ խնդրի` խաղ պատրաստելու հմտություն:
Լոգոպեդական աշխատանքը հնչյունային թերզարգացման դեպքում:
Լոգոպեդական աշխատանքը հնչյունահնչութային թերզարգացման դեպքում:
Լոգոպեդական աշխատանքը խոսքի ընդհանուր թերզարգացման դեպքում:
Թրեյնինգին կարող են մասնակցել լոգոպեդներ, ուսանողներ, հարակից մասնագիտություն ունեցող և լոգոպեդիայով հետաքրքրվող անձինք:
Թրեյնինգի հեղինակ և վարող հատուկ մանկավարժ (լոգոպեդ), հոգեբան Լիաննա Ղազարյան
Թրեյնինգի տևողությունը 6 հանդիպում յուրաքանչյուրը 120 րոպե:Ձևաչափը` և օնլայն, և առկա հանդիպումներ:
Թրեյնինգն անցկացվում է թե խմբային թե անհատական եղանակով:
Խմբային թրեյնինգի արժեքը 25 000 դրամ, անհատական թրեյնինգը` 62.000 դրամ: Ուսանողների համար գործում է 20% զեղչ:
Գրանցվելու և մանրամասների համար կարող եք զանգել ` , , կամ գրել մեր ֆեյսբուքյան էջին:
#թրեյնինգ #training, #հոգեբանություն, #հոգեբան, #լոգոպեդ, #խոսքի_խանգարում