Աշխղեկ-ինժեներ Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Աշխատանք   Վանաձոր   736 դիտում

«Դորոժնիկ» ՍՊԸ-ը փնտրում է համապատասխան որակավորում և աշխատանքային փորձառություն ունեցող աշխղեկ-ինժեներ` Շիրակ, Լոռի, Արմավիր ջրամատակարարման ցանցի շինարարական աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման, վերահսկման և հաշվետվության համար: Վերոնշյալ տարածքներից դուրս բնակվող աշխատակիցներին տրամադրվում է սնունդ և կացարան:

Աշխատանքայինպարտականությունները:

Շինաշխատանքները կատարել համաձայն հաստատված նախագծերի:

Շին.հրապարակում ապահովել իրականացվող աշխատանքների որակը և անվտանգությունը

Իրականացնել կատարված աշխատանքների և նյութածախսի ամենամսյա հաշվետվություն (ձև 29)

Իրականացնել շինարարության վարման մատյանի ամենօրյա լրացում

Ծրագրի ղեկավարին տրամադրել օրական իրականացված շինաշխատանքների հիմնական ծավալի վերաբերյալ հաշվետվություն

Համաձայն մասնագրերի շինաշխատանքների ընթացքում ապահովել ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ակտերը տեխհսկողության, անհրաժեշտության դեպքում, նաև, հեղինակային հսկողության կողմից հաստատման համար:

Համաձայն գոյություն ունեցող կանոնակարգի իրականացնել աշխատակազմի ընթացիկ անվտանգության հրահանգավորում և դասընթացներ:

Աշխատանքների սահուն ընթացքն ապահովելու, ինչպես նաև, ի հայտ եկած խնդիրները լուծելու համար, համագործակցել տեղական իշխանությունների և ընկերության համապատասխան օղակների հետ:

Ապահովել շինհրապարակում տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկության կազմակերպման միջոցառումներ:

·Ինժեների պարտականություններից բխող մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Պահանջվողորակավորում:

Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում:

Առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

Թիմային աշխատանքների կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման, ինչպես նաև, հաղորդակցման և նախաձեռնողական հմտություններ:

·Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Autocad)

Դիմելուընթացակարգը:

Խնդրու մենք վերը նշված պայմաններին համապատասխանող թեկնածուներինուղարկել իրենց CV-ներըէլեկտրոնային հասցեով, իսկ լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարելհամարով: Տեղեկացնում ենք, որ միայն նախնական ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ 3-5 տարի