Turqeren lezvi parapmunqner /Թուրքերեն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

1 շաբաթ առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   7 դիտում

Եթեցանկանումեքսովորելթուրքերենորակյալ, ապադիմեքմեզ:
Մերթուրքագետմասնագետկօգնիձեզտիրապետելլեզվինշատարագևշատարդյունավետմեթոդով:
Դասընթացներըկարողենքկազմակերպելշավաթական2-3 անգամ, նաևամենօր:
Գներըբավականինմատչելիեն
Զանգահարեքսիրովսպասումենք