Franseren lezvi parapmunqner /Ֆրանսերեն լեզվի պարապմունքներ Կազմակերպություն

6 ամիս առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   62 դիտում

Լեզուներիկենտրոնըկազմակերպումէֆրանսերենիդասընթացներտարբերմակարդակներով:
Դասերըիրականացվումէշաբաթական 3 անգամ 1.30 ժամտևողությամբ:
Կարողենդիմելցանկացածտարիքիմարդիկ:
Մեկփորձնականդասընթացորակիմեջհամոզվելուհամար