Կար ու ձև ուսուցում kar u dzev usucum Կազմակերպություն

1 տարի առաջ   Կրթություն   Կենտրոն   160 դիտում

Ուսումնականկենտրոնըսիրովբոլորինհրավիումէկարուձևիբարձրորակդասընթացներիառանցտարիքայինսահմնափակման :Մեզմոտգներըմատչելիեն:Առաջարկումենքհետևյալծրագիրը
1.
Կարատեսակներ -բլանդ, ետկար , օղակար,խաչկար....)
2.
Մանկականհագուստ - մանկականվարտիք, մանկականշապիկ,,գլխարկ,գոգնոց ,անկողին...
3.
Կիսաշրջազգեստուղիղկիսաշրջազգեստ .միակողմանիկլյոշ, երկկողմանիկլյոշ, 6 կտորանի...
4.
Շրջազգեստուղիղշրջազգեստ, թափվողվզով ,4 կտորանի, 6 կտորանի...,
5.
Բլուզկա- լեկալներ, ձևում, կարում
6.
Ամառայինսարաֆան
7.
Ձմեռայինսարաֆան
8.
Ֆիգարո
9.
Տարբերօձիքների ,թևի( ռեգլան), գրպանների , վզիբացվածքներիլեկալներ, մշակումներ
10.
Տաբատներ
11.
Մաշվածտաբատիլիցք(штопка), տաբատինեղացում
12.
Վերնաշապիկ
13.
Կոստյումամառայինևգարնանային
14.
Վերարկումուշտակ
15.
Լողազգեստներ
16.
Անկողնայինպարագաներձևում , վերջնամշակում
17.
Վարագույր- ձևում , վերջնամշակում
18.
Սփրոցներ - ձևում , վերջնամշակում
Ավարտելիստրվումէվկայական: