Մրցույթ Լոռու մարզի Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչի թափուր տեղերի համար Կազմակերպություն

1 տարի առաջ   Աշխատանք   Ալավերդի   417 դիտում

Հայտարարություն

Մրցույթ` «ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի մաթեմատիկայի (20 դասաժամ), աշխարհագրության (11 դասաժամ), տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ, տղաների խումբ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստավոր­ման փուլն անցկացվում է’ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել’

— դիմում (Ձեւ 1),

— մեկ լուսանկար 3×4 չա­փի,

— բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

— անձը հաստատող փաստաթուղթ,

— «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս­խան’ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատան­քային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպ­քում),

— ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),

— այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ,

— հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

— որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատաս­խանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակնե­րը համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօ­րինակները վերադարձնում: Եթե ներկայաց­ված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կա­րող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամ­կետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչեւ մարտի 23-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխախտանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա մարտի 29-ին` ժամը 13:00-ին, Լոռու մարզի Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոցում. հասցեն` Լոռու մարզ. ք. Ախթալա, Աբովյան փողոց, շենք 4:

Տեղեկությունների համար զանգահարել` հեռախոսահամարով:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ Փորձը պարտադիր չէ