Ուսուցչի թափուր տեղեր Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Աշխատանք   Ալավերդի   600 դիտում

116,600 ֏

  • img
Աշխատավարձ: 116,600 ֏

Հայտարարություն
Մրցույթ` «ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի Ֆիզիկայի (14 դասաժամ), աշխարհագրության (11 դասաժամ), ֆիզկուլտուրայի (18 դասաժամ), տարրական դասարանների ուսուցչի (դասվար 17 դասաժամ), տեխնոլոգիայի (4 դասաժամ, տղաների խումբ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստավոր-ման փուլն անցկացվում է' ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել'
- դիմում (Ձեւ 1),
- մեկ լուսանկար 3x4 չա¬փի,
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
- անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատաս-խան' աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատան-քային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպ¬քում),
- ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),
- այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
- ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ,
- հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
- որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ:
Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչեւ մարտի 25-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխախտանքային օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա մարտի 30-ին` ժամը 14:00-ին, Լոռու մարզի Ախթալայի N 1 միջնակարգ դպրոցում. հասցեն` Լոռու մարզ. ք. Ախթալա, Աբովյան փողոց, շենք 4:
Տեղեկությունների համար զանգահարել` հեռախոսահամարով:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ Փորձը պարտադիր չէ