Ինժեներ Կազմակերպություն

2 տարի առաջ   Աշխատանք   Երևան   316 դիտում
Վայր: Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն:

«Դորոժնիկ» ՍՊԸ-ը փնտրում է համապատասխան որակավորում և աշխատանքային փորձառություն ունեցող ինժեներ` Շիրակի, Լոռու և Արմավիրի մարզերում ջրամատակարարման ցանցի շինարարական աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման, վերահսկման և հաշվետվության համար:

Վերոնշյալ տարածքներից դուրս բնակվող աշխատակիցներին տրամադրվում է սնունդ և կացարան:

Աշխատանքայինպարտականությունները:

·Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, աշխղեկի հետ համատեղ, շինհրապարակի մանրամասն ուսումնասիրության և լուսանկարման իրականացում, ինչպես նաև շին.տեղամասի աշխղեկին համապատասխան նախագծային փաստաթղթերի, մասնագրերի տրամադրում և խորհրդատվության իրականացում

·Շինհրապարակում առկա ստորգետնյա կոմունիկացիաների (ջրամատակարարման և կոյուղու խողովակաշարեր, էլեկտրական և հեռահաղորդակցության մալուխներ և այլն) փաստացի տեղակայման ճշտում և նոր խողովակաշարերի հետ դրանց ներառում կատարողական գծագրերում

·Շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված անձնակազմին աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում, վերահսկում, ինչպես նաև համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպում

·Շին.հրապարակներում իրականացված աշխատանքների որակի վերահսկում և համաձայն մասնագրերի փորձարկումների կազմակերպում և իրականացում

·Միջանկյալ վճարման վկայագրի ներկայացման համար ծրագրի Ինժեների ներկայացուցչի հետ ամսվա ընթացքում իրականացված աշխատաքների չափագրում և ըստ աշխղեկությունների չափագրման վերջնական ծավալների ներկայացում ամսեկան նյութածախսի մեջ ընդգրկելու համար

·Յուրաքանչյուր աշխղեկիկողմից իրականացված շին.աշխատանքների հիմնական ծավալների և դրանց փաստացի ծախսի շաբաթական ներկայացում ծրագրի ղեկավարին

·Տեղամասի պետի հետ համատեղ ամսական անհրաժեշտ նյութերի ցանկի տրամադրում ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը

Պահանջվող որակավորում:

Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում:

Առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

Թիմային աշխատանքների կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման, ինչպես նաև, հաղորդակցման և նախաձեռնողական հմտություններ:

·Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Autocad)

Դիմելուընթացակարգը:

Խնդրում ենք վերը նշված պայմաններին համապատասխանող թեկնածուներինուղարկել իրենց CV-ներըէլեկտրոնային հասցեով, իսկ լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել: Տեղեկացնում ենք, որ միայն նախնական ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Մանրամասներ

Զբաղվածություն Լրիվ աշխատանքային օր
Աշխատանքային գրաֆիկ Լրիվ աշխատանքային օր
Պահանջվող փորձ 3-5 տարի